Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Optris
Nacházíte se zde: Optris CZProduktyInfrateploměryVysokovýkonná řada

Produktová řada

IR-Thermometer der Hochleistungsserie

Infračervené teploměry vysokovýkonné řady

Infračervené teploměry optris CSlaser

Infračervené teploměry této výkonostní třídy se používají především v oblasti průmyslu, stejně jako ve výzkumu a vývoji, kde je pro přesné bezkontaktní měření teploty rozhodující co nejmenší velikost měřícího bodu.  Ale také v OEM oblasti, především ve strojírenství a při konstrukci zařízení, získáte profit z vynikajícího výkonu a vysoké kvality výrobků Optrisu, samozřejmě Made in Germany.

V závislosti na vlnové délce a typu přístroje můžete IR teploměrem vysokovýkonné řady měřit teploty v měřícím rozsahu mezi -50 °C a 2.300 °C.

IR teploměry s dvojitým laserovým zaměřovačem

IR teploměry optris CTlaser

Jako protiklad k mnoha dosud používaným stacionárním IR teploměrům s jednoduchým laserem, který vyznačuje pouze střed a ne velikost měřené oblasti, má většina přístrojů této produktové řady inovativní dvojbodový laserový zaměřovač.

Oba laserové paprsky teploměru kopíruijí přesně infračerveně-optický průběh měřícího paprsku a vyznačují přesně velikost měřícího bodu v každé vzdálenosti. Tím se znatelně zvyšuje přesnost měření teploty a snižuje se chybovost měření. Nejmenší měřící bod je vyznačen při křížení obou laserových paprsků;  optris CTlaser 1M dosahuje např. 0,5 mm ve vzdálenosti  150 mm. Velké množství různých ohnisek umožňuje flexibilní přizpůsobení každé aplikaci.

Určeno pro rychlé procesy

optris CTlaser Gehäuse

V závislosti na měřícím přístroji a druhu detektoru jsou k dispozici různé rychlosti měření (doby odezvy). Nejrychlejší dlouhovlnově měřící přístroj je optris CTlaser LTF s reakčním časem 9 ms. V krátkovlnném spektru je možné přesně měřit teplotní změny během 1 ms, například pomocí infračerveného teploměru pro kovy optris CTlaser 1M / 2M.

Vhodný infračervený teploměr pro každé použití

Teploměry této produktové řady byly vyvinuty pro použití v nejrůznějších průmyslových úlohách. Infračervený teploměr optris CSlaser 2M se výborně hodí pro vysoce přesné měření teploty při vysokých teplotách okolí, které se vyskytují například při zpracování kovů, oxidů kovů a keramiky.

Naproti tomu je infračervený teploměr optris CSlaser G5HF s měřícím rozsahem mezi 200 °C a 1450 °C vhodný zejména pro měření plochého skla, obalového skla, skel automobilů a solárních článků. Ale také pro měření teploty při laserových aplikacích, CO² plamenů nebo plastových materiálů nabízíme speciální vysokovýkonné teploměry Optris.

Nejste si jisti, který infračervený teploměr je pro Vaši aplikací ten nejvhodnější? Použijte náš pomocník při výběru pyrometru a najděte jej pomocí něho nebo kontaktujte naše aplikační inženýry, kteří Vám kompetentně a nezávazně poradí.

Konstrukce přístroje IR teploměru

Optris nabízí různá provedení konstrukce infračervených teploměrů. Zákazníci tak mohou pro své aplikace najít nejvhodnější měřící přístroj. Detailní informace k jednotlivým přístrojům najdete v následujících odstavcích:

Jednodílné IR teploměry

Einteilige IR-Thermometer - Elektronik im Messkopf
Prostorově nejúspornější konstrukce vysokovýkonné řady je jednodílná měřící hlava. Optika a elektronika jsou zabudovány do jednoho kompaktního přístroje.

Dvoudílné IR teploměry

Zweiteiliges IR-Thermometer - Messkopf mit separater Elektronikbox
Dvoudílná konstrukce teploměru se skládá z měřící hlavy a samostatného boxu s elektronikou. Navíc k jednoduché konfiguraci přístroje a zobrazení teploty na displeji nabízí box s elektronikou možnost volit mezi různými analogovými výstupy a také různými rozhraními, jako USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP a Ethernet.

Poměrový pyrometr

Quotientenpyrometer mit Glasfaserkabel und separater Elektronikbox
Poměrový pyrometr je dvoudílný infračervený teploměr, jehož měřící hlava je s boxem s elektronikou spojena pomocí optického kabelu. To je užitečné především v horkých prostředích, protože jak měřící hlava, tak i kabel mohou pracovat při okolních teplotách až do 250 °C bez přídavného chlazení.

Rozsáhlé příslušenství teploměrů pro drsné prostředí

Samozřejmě Optris pro infračervené teploměry nabízí také vhodné průmyslové příslušenství, aby Váš teploměr mohl měřit plynule a přesně i v drsném prostředí.

Freiblasvorsatz
Měřící hlavy vysokovýkonné řady lze používat při teplotě okolí až 85 °C. Laser se při teplotě nad 50 °C automaticky vypne. V závislosti na provedení přístroje je možné použít vzduchové předsádky různých velikostí. Je tak je chráněna měřící hlava před zašpiněním a vnějšími vlivy.

Pro aplikace, u kterých se vyskytuje vysoká teplota okolí, doporučujeme použít vodou chlazený plášť (teplota použití do 175 °C). Volitelné chladící pouzdro chrání měřící hlavu v ještě horčejším prostředí, při chlazení vzduchem do 100 °C, při chlazení vodou do 240 °C. Spolu s pouzdrem je vhodné použít vysokoteplotní kabel.