Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Optris
Nacházíte se zde: Optris CZAplikaceTechnical ArticlesTemperature measurement for producing SPSG and LSG (Kopie)

Bezkontaktní měření teploty optimalizuje kvalitu při zpracování plochého skla

Při výrobě jednovrstvového bezpečnostního skla (ESG), vrstveného bezpečnostního skla (VSG) a při dalším zpracování kaleného skla hraje bezkontaktní měření teploty důležitou roli. Bodově měřící infračervené teploměry, stejně jako plošně měřící termální kamery, lze použít v řadě různých procesů a teplotních rozsahů (viz brožura Glasapplikationsbroschüre). Při kontrole tabulí skla, které se pohybují po transportních pásech, patří funkce řádkového skeneru IR kamery v současnosti ke standardu techniky.

Při měření teploty skla pomocí infračervených měřících přístrojů, jako jsou termální kamery a pyrometry, je potřeba zohlednit, že velký vliv na výsledek má jak transmise, tak i reflexe (viz brožura Infrared Basics). Podle volby vlnové délky senzoru je možné měřit teplotu na povrchu skla, uvnitř skla nebo skrz sklo. Jako doplněk k IR teploměrům uvedla firma Optris GmbH na trh kameru optris PI 450 G7 jako „kameru na sklo“, která je díky 7,9µm filtru speciálně určená pro aplikace ve sklářském průmyslu.

Infrared camera to measure glass surfaces

Teplota je při zušlechťování skla kritickou veličinou, proto musí být při výrobě VSG skla v laminovacím prostoru, ve sdružené peci a nakonec v autoklávu dodržena přesná a homogenní hodnota teploty, abychom získali vysoce kvalitní tabuli skla. U VSG není primární teplota tabule skla, ale zvláštní význam má teplota uvnitř uložené fólie. Zatímco laminovací proces, při kterém se mezi dvě ploché tabule skla vloží fólie, se odehrává v klimatizovaném čistém prostoru, další procesy jsou podstatně teplejší a kritičtější. Protože nemůže být teplota v autoklávech, což je poslední krok při výrobě VSG tabulí, v souladu s nynějším stavem techniky kontrolována pomocí bezdotykové IR měřící techniky, soustřeďujeme se na měření v předlaminační peci.

V předlaminační peci se infračerveným zářením fólie mezi skly nahřeje tak, že se dostane do adhezivního stavu. Aby bylo zaručeno, že největší podíl energie přijme právě fólie a ne sklo, ozařuje se sendvič sklo-fólie-sklo vlnovou délkou mezi 1,5 µm a 3 µm, absorpční vlnovou délkou fólie. Dosažení optimální teploty závisí na třech faktorech: kvalita fólie, tloušťka fólie a tloušťka skla. Bezprostředně při výstupu sendviče z předlaminační pece se sklo měří, abychom zjistili teplotu fólie. Na teplotní odchylky uvnitř skla reaguje plně automaticky řídící systém výroby a reguluje topení pomocí infrazářiče. Smysluplné je zde použití řádkových skenerů. Řádkový skener zachycuje teplotní profil celého povrchu v čase a zobrazí jej jako obrázek s upravenými barvami. Na trhu jsou v současné době k dispozici dva systémy: u jednoho se jako řádkový skener používá zabudovaný infračervený teploměr, který získává jednotlivé teplotní body pomocí rotujícího zrcadla. Alternativně se používá termální kamera. U infrakamery se zvolí jedna řádka a ta v čase zobrazuje obraz s upravenými barvami. Výhody, které z použití termální kamery jako řádkového skeneru vyplývají, spočívají jak ve vyšší stabilitě procesů, tak i ve výrazně nižší pořizovací ceně. Většinu mechanicky pohyblivých dílů je možné vynechat, protože oproti klasickému řádkovému skeneru není potřeba žádné rotující zrcadlo. Další výhodou infračervené kamery je získání všech obrazových bodů celé jedné řádky obrazu najednou. Vzhledem k tomu, že se termální kamery pro průmyslové aplikace používají ve velkém množství, je možné je díky použití moderních zařízení vyrobit cenově velmi výhodně s vysokou technickou úrovní. Při použití kamery lze – podle modelu kamery Optris – ušetřit až 10.000 € oproti srovnatelným skenerům s pyrometry. Software, který je dodáván s modely kamer, je velmi flexibilní a jednoduše přizpůsobitelný individuálním požadavkům.

Process integration of temperature measurement devices at the compound oven

Topící a chladící zóna při výrobě ESG rovněž s technologií měření teploty

Při výrobě kaleného skla ESG je technika řádkového skeneru stejně důležitá a použitelná. Kalené sklo se v topící zóně ohřívá infrazářiči na teplotu přes 600 °C, aby potom prodělalo v chladící zóně tzv. tepelný šok. Cílem je vyvolat ve skle tepelné napětí, které ho pak dlouhodobě udělá robustnějším a teplotně odolnějším. Aby proces tepelného šoku také opravdu fungoval, má kontrola teploty skla a rozložení teploty mezi oběma zónami rozhodující vliv na kvalitu produktů. Pokud sklo opustí topnou zónu se špatnou teplotou, ztratí ochlazení svůj účinek s tím následkem, že zušlechtěné sklo už nelze vůbec použít nebo musí být prodáno za nižší cenu z důvodu nízké kvality. Pokud je rozložení teploty nehomogenní, vznikají příčná pnutí a takto opracované ESG sklo vykazuje zvýšenou schopnost prasknout.

Detection software optris PI Connect

Regulace teploty je významný faktor

Pro zajištění kvality koncového produktu jednovrstvého bezpečnostního skla a vrstveného bezpečnostního skla je regulace teploty významným faktorem. Často se preferuje mód řádkového skeneru pomocí bodového měření. Dnešní možnosti techniky umožňují dokonalé, univerzální a cenově výhodnější řešení pomocí infrakamer. Díky příslušenství, přizpůsobenému požadavkům zákazníka, mohou být měřící přístroje použity i v horkých prostředích a rychlých procesech.

Interested in additional info? Enter your contact details and we’ll forward additional information relevant to your application!

We won’t send you more than 2 e-mails per year.

Contact

USA and Canada
1-855-9-OPTRIS
sales@optris-ir.com


Other countries
+49 30 500197-0
sales@optris.global

Links

Technical Articles

Products

Applications

Sales / Support

Optris GmbH

Newsletter