Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Optris
Nacházíte se zde: Optris CZAplikaceMěření teploty ve 3D

Měření teploty ve 3D

Záznam termografie silnice pomocí 3D laserového skeneru

Záznam termografie silnice pomocí 3D laserového skeneru

Termální kamery ve spolupráci s 3D laserovými skenery

3D laserové skenery jsou již v mnoha odvětvích vědy a průmyslu neodmyslitelné. Jedním z nejznámějších příkladů jejich vícevrstvého použití je měření kontur bývalých hraničních zdí římských staveb v roce 2009. Když se sloučí laserová a teplotní měřící technika, otevírají se nové oblasti použití.
Z průmyslu a vědy profituje díky kombinaci obou měřících metod mnoho dalších odvětví a oblastí použití. Možnost integrovat teploty povrchu do trojrozměrného obrazu nabízí nové poznatky zejména v pojistném odvětví, ve stavebnictví a architektuře, v řízení údržby, památkové péči a ve forenzních vědách. Firma Zoller + Fröhlich, jeden z vedoucích výrobců 3D laserových skenerů, uvedla na trh ve spolupráci s Optrisem externí termální kameru pro 3D skener.

Více informací pro průmysl

Komplexní 3D laserové skenery od Zoller + Fröhlich měří prostory a objekty v submilimetrovém rozsahu a z naměřených dat sestavují  trojrozměrný bodový model. Používají se zejména při inventarizaci budov a průmyslových zařízení, stejně jako při dokumentaci místa činu nebo nehody.

Pro uživatele v průmyslu, stejně jako ve stavebnictví a při sanacích, je stále důležitější získávat informace o teplotách na površích, aby bylo možné optimalizovat tepelnou izolaci a tepelnou vodivost. Pro splnění těchto požadavků vyvinula firma Zoller + Fröhlich společně s Optrisem externí termální kameru pro 3D laserový skener Z+F T-Cam. Kamera vytváří termální 360° panorama z jedné série obrázků s rozlišením jednotlivých snímků 382 x 288 pixelů. Výsledné 360° panorama má 2.500 pixelů. Infračervené informace mohou být následně automaticky mapovány do 3D skeneru do bodového trojrozměrného modelu pomocí softwaru Z+F LaserControl.

Neviditelné udělat viditelným

Informace z infračerveného záznamu mohou zobrazit jak příslušné teploty, tak i diskontinuity materiálu pod povrchem. Abychom mohli určit hodnotu z infrakamery pro jednotlivé rozsahy, musíme znát způsob fungování infrakamery: každé těleso, respektive každý povrch s teplotou větší než je absolutní nula -273,15°C (= 0 kelvinů) vysílá z povrchu vlastní záření. Část tohoto záření je infračervené záření, které se používá pro bezkontaktní měření teploty. Různé vlastnosti materiálu, které nelze vidět pouhým okem, jsou v infračerveném obraze jasně prezentovány.

Bild des Geschäftsführers der Optris GmbH, Dr. Ulrich Kienitz

 

"We will continue being innovative!"
Dr-Ing. Ulrich Kienitz, CEO of Optris

 

 

 

Inovace díky kooperaci

Středně velké podniky profitují z uzavírání partnerství, které přesahují jejich obor, aby zůstaly inovativní. Vývoj externí termální kamery pro 3D laserový skener je toho dobrým příkladem. Pro realizaci projektu se spojily dvě firmy, které jsou v oblasti bezkontaktního měření vedoucími na trhu:  Zoller + Fröhlich v technice laserového měření a Optris v oblasti měření teploty. „Naše požadavky při hledání vhodného partnera pro tento projekt byly velmi vysoké. Jsme velmi rádi, že jsme v Optrisu našli firmu, která zcela splňuje naše představy a v mnoha bodech naše očekávání předčila“, říká Dr.-Ing. Christoph Fröhlich, jednatel firmy Zoller + Fröhlich. Dr.-Ing. Ulrich Kienitz, jednatel firmy Optris, doplňuje: „Těší nás, že se firma Z+F rozhodla pro integraci naší kamery. Chceme nadále jít touto inovativní cestou pro rozšíření našeho portfolia.“