Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Webseite Banner metal 960x135 blank
Nacházíte se zde: Optris CZAplikaceKovy

Měření teploty kovů infračervenou měřicí technikou od Optrisu

Ať se jedná o výrobu nebo zpracování kovů, sledování teploty kovů pomocí bezkontaktně měřicích senzorů neslouží jen pro kontrolu a optimalizaci procesů, ale při teplotách do 3.000 °C také zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

Zejména ve válcovnách, při indukčním kalení nebo zápustkovém kování je důležité sledovat teplotu kovů kontinuálně. Optris vyvinul pro tento účel infračervené měřicí přístroje, které vyhovují speciálním požadavkům metalurgického průmyslu – bezkontaktní měření teploty kovů není tak jednoduché. Pro teploměry kovů od Optrisu nejsou samozřejmě problém ani vysoké teploty okolí, ani drsné prostředí.

Níže jsme pro Vás vybrali příklady použití. Vaše speciální aplikace chybí? Žádný problém, nahlédněte do naší brožury metal brochure nebo si promluvte přímo s jedním z našich aplikačních inženýrů, který Vám pomůže vybrat vhodný měřicí přístroj.

Měření teploty ve válcovnách

Hot forming of sheet metal

Ve válcovnách je potřeba kontinuálně měřit teplotu tváření mezi jednotlivými válci, aby bylo možné optimalizovat procesy a zajistit kvalitu. Pro tento proces doporučujeme využití rychlého pyrometru pro měření teploty plechu a poměrového pyrometru pro měření v chladící zóně nebo drátů.


Doporučené přístroje: 
Rychlý infračervený teploměr optris CTlaser 1M/2M
a Poměrový pyrometr optris CTratio 1M

Application brochure: Metal

Měření teploty při zápustkovém kování

Formed metal after die forming

U zápustkového kování je nutné měřit teplotu polotovaru před tvářením. Navíc by měla být změřena i teplota výlisku po tváření a před uskladněním. V zásadě lze u tohoto procesu měřit teplotu dvěma způsoby: permanentně pomocí stacionárního pyrometru nebo příležitostně pomocí ručního pyrometru.


Doporučené přístroje: Stacionární infračervený teploměr optris CTlaser 1M a Ruční pyrometr optris P20 1M

Application brochure: Metal

Údržba

Inspecting the brick lining of slag cars as they exit the shop

Údržba v metalurgickém průmyslu pomáhá při včasném odhalení opotřebení žáruvzdorných materiálů torpédových vozů, struskových vozů a tavicích pánví a redukuje nebezpečí prolomení. Doporučujeme v tomto případě stacionární termální kameru pro permanentní sledování s automatickým upozorněním na horká místa na vnější stěně.


Doporučený přístroj:
stacionární termální kamera optris PI 160

Application brochure: Metal

Indukční kalení: optimální průběh teploty v čase

inductional hardening process

Při indukčním kalení je pro dosažení požadované mikrostruktury kovu nezbytné dodržet optimální průběhu teploty v čase. Tento proces se odehrává v teplotním rozmezí od 700 do 1.100 °C a doporučuje se jej proto kontrolovat pomocí stacionárních infračervených teploměrů a/nebo ručních pyrometrů.

Doporučené přístroje: Stacionární infračervený teploměr optris CTlaser 1M,  a Ruční pyrometr optris P20 1M / 2M

Application brochure: Metal

Indukční kalení a spouštěcí procesy

Temperaturmessung bei induktiven Härte- und Anlassprozessen

Při tepelném opracování pomocí indukčního kalení se díl umístí do silného střídavého pole, tím se ohřívá a zamrzá v požadované struktuře. Řízením frekvence je možné lokálně nastavit hloubku průniku tepla do materiálu a tak opracovat určitá místa dílu. Požadovaná struktura kovu je závislá na optimálním průběhu teploty v čase. Proto je nutné teplotu permanentně sledovat. 


Doporučené přístroje: 
optris CTlaser 1M / 2M

Měření teploty zařízení pro plynulé odlévání

Strangguss-Vorblockanlage

Se stoupající efektivitou rostou také nároky na zařízení pro plynulé odlévání. To vyžaduje rozsáhlá opatření pro sledování procesu. Zejména v oblasti měření teploty se toho hodně odehrálo: technika je při vyšší přesnosti levnější a díky tomu se vyplatí její použití v celé šíři. Uživatelům se investice vyplatí, neboť tak mohou předcházet finančně náročným přerušení odlévání již v počátku a zároveň zlepšit kvalitu výrobků.


Doporučené přístroje:
Termální kamera optris PI a 
Poměrový pyrometr optris CTratio 1M