Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Optris
Nacházíte se zde: Optris CZProduktyInfrateploměryKompaktní řada

Produktová řada

Pyrometer der Kompaktserie: klein, robust, preiswert

Pyrometry kompaktní řady

Kompaktní řadou nastavuje Optris nová měřítka v oblasti stacionárních, průmyslových pyrometrů pro bezkontaktní měření teploty s ohledem na velikost měřícího zařízení. Malé, robustní a flexibilní měřící hlavy byly vyvinuty speciálně s ohledem na umístění v malých prostorách. Proto jsou hromadně používány u úloh s omezeným místem, jako je konstrukce malých nástrojů a strojů.

Pyrometer optris CSmicro LT
Pyrometer optris CSmicro LT

Díky velmi příznivé ceně se pyrometry kompaktní řady hojně používají pro integraci do OEM řešení a pro vícenásobné osazení infračervených měřících míst. Ale nenechte se cenami mýlit. Pyrometry byly kompletně vyvinuty v Německu a přesvědčí Vás svou prvotřídní kvalitou a dlouhou dobou životnosti.

Speciálně pro vysoké okolní teploty

Pyrometer optris CT LT
Pyrometer optris CT LT

S pyrometry kompaktní řady nepředstavuje instalace v aplikacích s vysokou okolní teplotou, jako např. plastikářském nebo papírenském průmyslu, žádný problém. Robustní a náročná konstrukce umožňuje použití měřící hlavy při okolních teplotách až do 250 °C bez přídavného chlazení.Tato výhoda vede k tomu, že se výrazně redukují náklady mechanické instalace.  

Rychlý pyrometr

V závislosti na měřícím přístroji a druhu detektoru jsou k dispozici různé rychlosti měření (doba odezvy). Nejrychlejší dlouhovlně meřící přístroj je optris CTfast s reakčním časem 6 ms, v krátkovlném spektru lze přesně měřit teploty během 1 ms, například s pyrometrem na kovy optris CT 1M / 2M.

Správný pyrometr pro Vaše aplikace

Infračervené teploměry kompaktní řady disponují různými teplotními rozsahy, aby bylo docíleno co nejlepšího výsledku měření pro různé oblasti použití. Laserový pyrometr optris CThot LT má například měřící rozsah od  -40 °C do 975 °C. Senzor je navíc odolný okolní teplotě až do 250 °C bez přídavného chlazení. Proto je tento infračervený teploměr vhodný pro použití v sušičkách, při zpracování plastů a textilu, stejně jako při výrobě polovodičů.

Naproti tomu pyrometr optris CT 3M s teplotním rozsahem mezi 50 °C a 1800 °C je optimální pro měření extrémně vysokých teplot, například při zpracování kovů.

Konstrukce pyrometrů

Optris nabízí různé verze konstrukce přístrojů. Zákazník tak může najít vhodný měřící přístroj podle svých požadavků. Detailní informace k jednotlivým přístrojům najdete v následujících odstavcích:

Jednodílné pyrometry – elektronika v měřící hlavě

Einteilige Pyrometer - Elektronik im Messkopf
U této konstrukce přístroje je optika společně s elektronikou zabudována do kompaktního pouzdra. Levný  OEM IR teploměr optris CS LT je jedním z této řady.

Jednodílné pyrometry – elektronika v kabelu

Einteiliges Pyrometer - Elektronik im Kabel
Pro zvýšení robustnosti senzorové hlavy vyvinul Optris dvojžilový přístroj, u kterého je elektronika integrována v kabelu. To dělá tento IR senzor odolným proti vysoké teplotě okolí. Navíc nemá případné oteplení dvojžilové elektroniky žádný vliv na teplotní stabilitu měřící hlavy.

Dvojdílné pyrometry

Zweiteilige Pyrometer
Jako třetí varianta jsou k dispozici dvojdílné senzory, které se skládají z měřící hlavy a separátního boxu s elektronikou. Navíc k jednoduché konfiguraci přístroje a zobrazením teploty na displeji nabízí box s elektronikou možnost vybrat si mezi různými analogovými výstupy a také různými digitálními rozhraními, jako např. USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP a Ethernet.

Vhodné příslušenství pyrometrů

Optris nabízí přirozeně i bohaté příslušenství pyrometrů, kterým můžete IR teploměry kompaktní řady s výhodou vybavit.

Montageeinheit justierbar in 2 AchsenVyužijte například monitor teploty pro OEM aplikace, pomocí kterého můžete monitorovat až 12 infračerveně měřených míst jedním pohledem.

Nebo nasaďte vzduchové předsádky (standardní nebo laminární), pokud pyrometr instalujete v drsném, prašném prostředí. Při malé měřící vzdálenosti je laminární vzduchová předsádka vhodnější, protože díky bočnímu vývodu vzduchu neochlazuje měřený objekt.

Navíc lze pro měřící hlavy M12x1 použít ochranné pouzdro, buď z mosazi, eloxovaného hliníku nebo oceli. Volitelně lze na ochranné pouzdro namontovat ochranou rourku jako protireflexní ochranu.