Optris
Nacházíte se zde: Optris CZO OptrisuInfračervené základy

Co je infračervené měření teploty?

Vedle času představuje teplota druhou nejčastěji měřenou fyzikální veličinu. Infračervené měřicí přístroje teploty zjišťují z infračerveného záření, které vydává měřený objekt, teplotu pomocí zákona o vyzařování od Plancka a Boltzmanna, aniž by se museli objektu dotknout. Ale jak funguje bezkontaktní měření teploty a tím i Pyrometr příp. Infračervený teploměr přesně?

Takto funguje infračervené měření teploty
Má-li objekt teplotu větší než je absolutní nula 0 K (-273,15 °C), vyzařuje elektromagnetické záření, proporcionálně odpovídající jeho teplotě. Část z vysílaného záření je infračervené záření, které se používá k měření teploty.  Objektem vyzářené infračervené záření prochází atmosférou a může být zaostřeno pomocí čočky nebo vstupní optiky na element detektoru. Detektor vyrábí díky dopadajícímu záření k němu proporcionální elektrický signál. Převod signálu na výstupní veličinu, která je proporcionální k teplotě objektu, se uskutečňuje pomocí zesílení signálu a dalšímu digitálnímu zpracování. Měřená hodnota může být zobrazena na displeji nebo předána dál jako signál.

Emisivita
Emisivita ε (Epsilon) má zásadní význam, pokud chceme měřit teplotu pomocí záření. Emisivita udává poměr mezi reálnou vyzářenou hodnotou tělesa a černého tělesa při stejné teplotě. Pro černé těleso je maximálně 1. V reálném životě neodpovídá skoro žádné těleso ideálnímu černému tělesu. Pro kalibraci senzorů se v praxi často využívají vyzařovací plochy, které v požadovaném vlnovém rozsahu dosahují emisivitu až 0,99.
Mnoho měřených objektů má jednu, přes různé vlnové délky konstantní emisivitu, vyzařují ale ve srovnání s černým tělesem méně záření. Nazývají se šedé těleso. Těleso, jehož emisivita mimo jiné závisí na teplotě a vlnové délce, např. kovy, se nazývá selektivní zářič. Chybějící podíl záření se v obou případech kompenzuje zadáním emisivity. U selektivního zářiče je ale potřeba dát pozor na to, v jakém vlnové rozsahu měříme (u kovů například s co nejkratší vlnovou délkou).

Způsob fungování pyrometrů
Pyrometr, příp. infračervený senzor, přijímá vedle záření, které vydává měřený objekt, také odražené záření z okolí, a podle okolností i měřeným objektem prostupující infračervené záření. Více k tomuto tématu a dalším základům bezkontaktního měření teploty najdete v Optris brožuře: Basics of non-contact temperature measurement!

Hotset ČR s.r.o.
Hotset ČR s.r.o.
Hotset ČR s.r.o.
Odkazy

Produkty

Aplikace

Prodej / podpora

Ke stažení

Stáhnout Optris Prehled produktu.pdf Přehled produktů (3.8 MB)

Bližší informace

Optris on Youtube Navštivte nás
na Youtube

LinkedIn Navštivte nás
na LinkedIn

Twitter Navštivte nás
na Twitter

Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat