Naše webové stránky používají cookies pro statistické vyhodnocení a zlepšení naší nabídky.
Ochrana dat
Optris
Nacházíte se zde: Optris CZAplikace

Oblasti použití pro bezkontaktní měření teploty

U mnoha výrobních postupů je teplota procesu a výsledného produktu důležitou fyzikální měřenou veličinou a zajišťuje vysokou úroveň kvality všech výrobků. 

Produkty firmy Optris se v rámci bezkontaktního měření teploty používají v různých oblastech. Využití naleznete od plastikářského průmyslu přes potravinářský průmysl až například po průmysl polovodičů a bioinženýrství. 

Automotive

V automobilovém průmyslu je mnoho výrobních kroků, při kterých se dále zpracovávají různé materiály.
Pro zajištění bezvadné kvality produktů by měly být výrobní procesy sledovány a optimalizovány pomocí infračervených teploměrů a termokamer.

 

 

 

Příklady: Testování komponentů na testovacích pracovištích; Laminování interiérů vozidla; Analýza závad nákladních automobilů

 

Kunststoff

Výrobní procesy plastových produktů jsou tak rozmanité jako plasty samy.
Vzhledem k tomu, že jsou na sledování teploty kladeny nejrůznější požadavky, jsou zde uvedeny příklady nejběžnějších aplikací.

 

 

Příklady: termoformování fólií, šlechtění povrchu na gaufrovacím kalandru; výroba PET lahví

Biowissenschaft

V oblasti medicíny je pomocí bezdotykového měření teploty možné kontrolovat a optimalizovat různé procesy.
Proto se naše výrobky používají nejen při výrobě lékařsko-technických zařízení, ale i lékaři pro rychlé stanovení diagnózy.

 


Příklady: dohled v kryotechnice; výroba skleněných injekčních stříkaček; výroba stomatologických produktů

Solar cell

Také v polovodičovém průmyslu má nepřetržitá kontrola a optimalizace procesů velký význam.

To je možné realizovat řízením teploty infračervenými teploměry nebo sledováním kvality termokamerami. 

 

 

Příklady: letování článků solárních panelů; kontrola kvality solárních panelů; testovací pracoviště desek plošných spojů

Metal

Výrobu a zpracování kovů si bez infračervených měřících senzorů už ani nedokážeme představit.

Použitím měřících přístrojů je nejen možné vyrábět velmi kvalitní produkty, ale i cílenou optimalizací procesů snižovat výrobní náklady.

 


Příklady: indukční tvrzení a popouštění; procesy tažení za tepla; měření teploty licího proudu

Glas

Především sklářský průmysl je díky energeticky náročným výrobním krokům odkázaný na kontrolu teploty.
Jen ten, kdo kontroluje teplotu svých produktů a strojních dílů, může zajistit vysokou kvalitu a udržet se na trhu.

 

 

Příklady: sledování van se skleněnou taveninou; výroba obalového skla; výroba plochého skla

maintenance

Preventivní technická údržba zařízení nabývá stále většího významu.
Kontrola a sledování elektrických a mechanických zařízení, technika klimatizace, tady všude můžou infračervené teploměry a termokamery pomoci při odhalování slabých míst a závad.

 


Příklady:
technická údržba elektrických a mechanických zařízení; nepřetržitá kontrola pomocí stacionárních IR teploměrů